Kancelaria Radcy Prawnego Stettner-Smolska Lucyna

Kancelaria Radcy Prawnego oferuje pomoc prawną podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym w zakresie prawa cywilnego (w tym spółdzielczego, własności intelektualnej, konsumenckiego), gospodarczego i handlowego, upadłościowego i naprawczego, administracyjnego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.Prowadząc obsługę większej ilości podmiotów zajmujących się transportem towarów na rynku polskim i międzynarodowym uzyskaliśmy szczególne doświadczenie w sprawach związanych ze specyfiką tej branży (konwencja CMR, prawo przewozowe).


 

Kancelaria Radcy Prawnego Stettner-Smolska Lucyna

1 Dane

Nazwa: Kancelaria Radcy Prawnego Stettner-Smolska Lucyna
Miasto: 43-100 Tychy
Adres: ul. Budowlanych 35
NIP: 6462465759
REGON: 278329724

Oferta

Prawo cywilne -- przygotowywanie, weryfikacja projektów umów, prowadzenie negocjacji w celu ustalenia treści umowy; - porady prawne z zakresu prawa cywilnego, w tym rzeczowego, spadkowego, nieruchomości, konsumenckiego, ubezpieczeniowego, spółdzielczego; - repr...
Prawo handlowe i gospodarcze -- zakładanie spółek prawa handlowego, reprezentacja w postępowaniu rejestrowym; - bieżąca obsługa biura zarządu – konstruowanie regulaminów zarządu, rady nadzorczej, przygotowywanie projektów uchwał organów spółki, obsługa zgromadzeń wspólników i...
STAŁA OBSŁUGA PRAWNA -Kancelaria proponuje stałą obsługę prawną przedsiębiorców, która obejmuje bieżącą współpracę z osobą/organem zarządzającym danym podmiotem i wskazanymi przez niego pracownikami. Współpraca ta polega zarówno na bieżącym doradztwie, opiniowaniu lub...

Informacje

Branża: Prawo
Typ: Działalność jednoosobowa

O kontakcie

Strona WWW: http://www.stettner-smolska.pl/
e-mail: 530 k97d aaa4 n42b c61 e93 l91 a70 r5b0 i8 a23 e3c sfa1 tdc e94 t75 t66 n08 e5 r4b -da sa mb o3cb lb sfde k964 aa22 .b p4 l
Telefon: 502 45 32 32

Media społecznościowe

Facebook: link

c48 Df a52 n2 e12c 6 m4 a69 jf6c ąd de ca h8a ad31 ra4 a8 k228 t71 ea9 r poglądowy, 22 ad k07 tc16 u48c a77f l8 n805 o5 ś694 ć9 f de71 a59c n17b y2 c79 h0c c sce pb0 r7 aec w7 d26e ź w bazie CEIDG